Sugárterápiás fizika
(Radiotherapy physics)

 

Előadó: Fröhlich Georgina

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Központ, Budapest

 

Tematika:

1.      Dozimetriai alapelvek, mennyiségek és egységek

2.      Dózismérők, dózismonitorozó eszközök

3.      Teleterápiás besugárzókészülékek és klinikai besugárzástervezés

4.      Külső foton és elektron besugárzás

5.      Foton és elektron mezők kalibrálása, befogadási tesztek és bemérések

6.      Számítógépes besugárzástervező rendszerek, minőségbiztosítás teleterápiában

7.      Speciális eljárások és technikák, sugárvédelem és biztonság

8.      Alapvető technológiák, izotópok és minőségbiztosítás brachyterápiában

9.      Forráskalibrálás, elméleti és gyakorlati dozimetriai módszerek, bizonytalanságok klinikai brachyterápiában

10.  Brachyterápiás besugárzástervezés és képvezérlés – dozimetriai rendszerek, 2-, 3- és 4-dimenziós brachyterápia, TG-43 dózisszámítási formalizmus és modell-alapú algoritmusok, optimalizálás és kiértékelés

11.  Sugárbiológia, prosztata, nőgyógyászati, emlő és egyéb daganatok brachyterápiája

12.  Legújabb fejlesztések a klinikai brachyterápiában

13.  Brachyterápiás sugárvédelem és minőségirányítás

 

 Ajánlott irodalom:

1.      E. B. Podgorsak (Ed.), Review of Radiation Oncology Physics: A Handbook for Teachers and Students. Educational Report Ser. IAEA Vienna, Austria, 2003.

2.      J. L. M. Venselaar, D. Baltas, A. S. Meigooni, P. J. Hoskin (Eds.), Comprehensive Brachytherapy - Physical and Clinical Aspects, CRC Press, 2013.

3.      Khan FM, The Physics of Radiation Therapy. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PA, USA, 2003.

4.      Gerbaulet A, Pötter R, Mazeron JJ, Meertens H, Van Limbergen E, eds, The GEC ESTRO Handbook of Brachytherapy. Brussels: European Society of Therapeutic Radiology and Oncology, 2002.