Ionizáló sugárzások a gyógyításban
(Ionizing radiation in medicine)

 

Előadó: Fröhlich Georgina

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Központ, Budapest

 

Tematika:

1.      A radioaktivitás alapjai (pdf)

      (atomszerkezet, atommag összetétele, a sugárzás fajtái, radioaktivitás, a bomlás típusai, természetes és mesterséges izotópok)

2.      Sugárvédelem (pdf)

      (dózisfogalmak, sugárterhelés típusai, sugárzásmérő műszerek, sugárbalesetek, sugárbetegség)

3.      Sugárbiológia (pdf)

      (az ionizáló sugárzás biológiai hatásai, lineár-kvadratikus modell, 4R-szabály, sugárérzékenység – sugárvédő anyagok, dózis-hatás összefüggések, frakcionálás, sugárzás okozta rosszindulatú daganatok)

4.      Diagnosztikai képalkotó eszközök (pdf)

      (RTG - röntgen, CT – számítógépes tomográfia, MR – magmágneses rezonancia vizsgálat, PET – pozitron-emissziós tomográfia, UH – ultrahang, ezek kombinációi, képfúzió)

5.      Nukleáris medicina (pdf)

      (diagnosztika és terápia, radiofarmakonok, SPECT – foton-emissziós tomográfia)

6.      Külső besugárzás (teleterápia) (pdf)

      (folyamata, gyorsítók, kobaltágyú, RTG-terápia, dózis-profilok, mélydózis-görbék, kollimáció, besugárzási mezők, ékek, verifikáció)

7.      Sugárterápiás besugárzás-tervezés (pdf)

      (ICRU ajánlások, 2D/3D-s tervezés, céltérfogat, védendő szervek, dózis-térfogat hisztogram, minőségi indexek, konformális besugárzási technika)

8.      Speciális külső besugárzási technikák (pdf)

      (IMRT – intenzitásmodulált sugárterápia, IGRT – képvezérelt sugárterápia, sztereotaxia, egésztest-besugárzás, teljes testfelszín-besugárzás, gamma-kés, Cyberknife, proton-, nehézion-terápia,…)

9.      Belső, izotóppal végzett besugárzás (brachyterápia) (pdf)

      (folyamata, típusai, izotópok, besugárzó készülékek, dózis-teljesítmény, dózis-előírási technikák, optimalizálási módszerek, különböző lokalizációk besugárzása, IGABT – képvezérelt adaptív brachyterápia, in-vivo dozimetria)

10.  Szövetközi besugárzások (intersticiális brachyterápia) (pdf)

      (nagy dózisteljesítményű vs. permanens beültetések, lágyrész-, fej-nyaki, agyi és nőgyógyászati daganatok tűzdelési technikái)

11.  Emlődaganatok szövetközi besugárzása (pdf)

      (nagy dózisteljesítményű izotóppal végzett ideiglenes beültetés, ballonos beültetés, seed-terápia – kis dózisteljesítményű izotóppal végzett végleges beültetés, speciális dóziselőírási és -optimalizálási módszerek)

12.  Prosztatadaganatok szövetközi besugárzása (pdf)

      (nagy dózisteljesítményű izotóppal végzett ideiglenes beültetés, seed-terápia – kis dózisteljesítményű izotóppal végzett végleges beültetés, folyamatuk, speciális dóziselőírási és -optimalizálási módszerek, sugárvédelem, verifikáció)

13.  Látogatás az Országos Onkológiai Intézetbe

 

 Ajánlott irodalom:

1.      Khan FM., The Physics of Radiation Therapy. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PA, USA, 2003.

2.      Németh Gy. (szerk.), Sugárterápia. Springer Tudományos Kiadó Kft., Budapest, 2001.

3.      Köteles Gy. (szerk.), Sugáregészségtan. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2002.

4.      Fehér I., Deme S. (szerk.), Sugárvédelem. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010.

5.      Szilvási I. (szerk.), A nukleáris medicina tankönyve. B+V Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2002.